2006/03 – Bohunická sokolovna

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Největším kulturním a sportovním stánkem   v historii „starých“ Bohunic byla  bezesporu  bohunická sokolovna.  Pojďme si tedy o ní něco povědět.

Sokolská jednota byla založena 17.března 1912 v dnes již neexistujícím hostinci u Bíle kočky na Rolnické ulici.
První pohnutky k zakoupení pozemku na výstavbu sokolovny se objevily až za 10 let poté. Podnět k tomu dal nevědomky hostinský Kotík  v roce 1922, který zakázal sokolům rozvíjet svoji činnost v prostorách jeho pohostinství, jež dosud využívali (dnešní restaurace u Švejka).  Spor se sice podařilo urovnat, protože hostinský Kotík  prodal v roce 1923 hospodu a nový majitel p. Fic byl k sokolům vstřícnější, ale myšlenka vlastní sokolovny se již v srdcích sokolů pevně usadila. Na valné hromadě v prosinci  1923 byl založen  stavební fond a začaly se shromažďovat prostředky pro zakoupení pozemku. V průběhu roku 1924 se znovu objevují problémy s možností cvičit v hostinci. Hostinský vyřešil spor po svém a ze