2006/02 – Rodinný pas

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Rodinný pas, v médiích poslední dobou hodně zmiňované téma, se stalo realitou. Ve středu 4. ledna 2006 odstartoval Jihomoravský kraj jako první v republice jeden z vůbec největších projektů v naší zemi určených rodinám s dětmi.
Tento pas v prvé řadě umožňuje získání  slev v oblasti využití volného času, kultury, sportu, cestování, gastronomie, ale lze jej využít i při nákupu spotřebního zboží atd. Firmy, které se přihlásí do projektu, budou nabízet slevy 5 až 20%.
Každoročně bude sestavován katalog s nabídkou organizací zapojených do projektu. Pro firmy to představuje zajímavou formu reklamy jejich výrobků a služeb, dále pak očekávaný zisk díky zvýšené návštěvnosti. Několikrát ročně bude vydáván speciální časopis, který obsahuje nejrůznější články užitečné pro život rodiny. Najdete v něm i aktuální nabídky organizací pro volný čas a rekreaci jak pro rodiče, tak i pro děti. Bude rozesílán bezplatně všem držitelům rodinného pasu.
Důležitý je i mezinárodní rozměr projektu. Jedná se o možnosti vzájemné uznatelnosti rodinných pasů se sousedním Rakouskem, kde tato aktivita s velkým úspěchem funguje už řadu let. Například jedním z nám nejbližších míst, kde by bylo možné slevu uplatňovat, je aquapark v Laa an der Thaya nedaleko našich hranic s Mikulovem. Lze očekávat, že rodinné pasy se v brzké době rozšíří i do ostatních krajů naší republiky. O know-how Jihomoravského kraje již požádal kraj královohradecký a olomoucký.
Zájemci o rodinný pas mohou odeslat vyplněnou žádost přímo na adresu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s heslem na obálce „Rodinné pasy“. Přihlášku je možno  odevzdat na naši radnici p. místostarostovi  (v nepřítomnosti na sekretariát) a tamtéž získáte i formulář žádosti.
Rodinné pasy budou slavnostně předány a rozesílány 15. května 2006, v den, který stanovilo Valné shromáždění OSN Mezinárodním dnem rodiny. Pasy budou vydávány bezplatně.
S projektem rodinného pasu přišel poprvé brněnský poslanec Parlamentu ČR Ing. Jan Grůza. Garantem projektu na půdě Jihomoravského kraje je JUDr. Marie Cacková.
S přáním mnoha krásných zážitků prostřednictvím rodinných pasů vám a vašim dětem přeje

                                                                                                                        Antonín Crha
                                                                                                                        místostarosta