2006/02 – Vysvědčení

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Dostali jste někdy vysvědčení?
Já vzhledem ke svému věku už řadu let žádné vysvědčení nedostal. Je však možné, že jste vy nějaké dostali. A jestli jste ani vy žádné nedostali, tak vám je určitě přinesli ze školy děti nebo vnoučata.
     Ono takové vysvědčení je náramně důležitá věc. Z něj mohu vyčíst skutečnost, jak jsem dokázal přesvědčit vyučující o hodnotě svých vědomostí v jednotlivých předmětech. Získal-li jsem výbornou či chvalitebnou, mohu být spokojen. Mám-li dobře, bude dobře, spokojí-li se s ní rodiče. Stane-li se pak náhodou, že  učitel nebyl schopen pochopit tok mých geniálních myšlenek a moje skvělé vědomosti ohodnotil známkou dostatečnou, nebo ještě hůře nedostatečnou, s pochvalou určitě počítat nemohu.
    Na vysvědčení se dočtu i mnoho dalších zajímavostí. Například kolik času jsem strávil mimo školu (omluveno), nebo za školou (neomluveno).  S posledně jmenovaným často souvisí i hodnocení mravů. Čím více hodin za školou, tím vyšší stupeň z mravů. Řečí matematika: jde o přímou úměru.
    Letos už máme nadílku vysvědčení za sebou. Doufám, že jste nedopadli jako kamarádi z filmu „Bylo nás pět“.

                                                                                                                        Antonín Crha
                                                                                                                        místostarosta