2005/11 – Na Lánech se slavilo

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Že na Lánech v budově bývalé školy sídlí Centrum volného času a pobočka Knihovny Jiřího Mahena, ví asi každý „Bohuničák“. Ne každý však postřehl, že  jsme letos oslavili 10. výročí provozu  tohoto střediska pro využití volného času.
Ano, je to již 10. let co bylo realizováno tehdejší rozhodnutí našich bohunických zastupitelů zrušit  školu a přestavět ji pro účely knihovny a CVČ. Zúčastnil jsem  se  tehdy veřejného zasedání zastupitelstva, kde se rozhodovalo o zrušení školy a jako rodič dítěte, které tu školu navštěvovalo jsem byl zásadně proti. Po deseti letech musím přiznat, že to byla dobrá myšlenka a že nové využití budovy je pro Bohunice určitě přínosem, neboť bývalá škola je nabita činností. Jak knihovna, tak centrum volného času výrazně obohacují nabídku náplně odpočinku, ale i vzdělávání pro naše občany. Zaměřují se přitom na všechny věkové kategorie i na to, co je pro dnešní dobu důležité-tvůrčí vztah k životu.
V tomto duchu se neslo celé odpoledne 5.10.2005, kdy jsme si toto výročí připomněli na menší oslavě. Ano, hodně se vzpomínalo. Svoji vděčnost za pěkné prostory a dobrou spolupráci s obcí vyjádřila ředitelka knihovny J.Mahena Ing. Libuše Nivnická a zástupce ředitele CVČ Lužánky Mgr.Jitka Kačerová.
Rádi jsme mezi sebou uvítali starostu družební obce   Kostelany Ing. Josefa Bozděcha.
Při naší akci nemohl chybět kulturní program. O něj se postaral dětský folklórní soubor při ZŠ Sirotkova a cimbálová kapela Veronica.
                                                                                                        Antonín Crha
                                                                                                        mistostarosta