2005/11 – Protihlukové bariéry na dálnici

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Protihlukové bariéry na dálnici

V denním tisku, na začátku října jsem se dočetl, že v Troubsku, Ostopovicích a St. Lískovci se budou stavět podél dálnice protihlukové bariéry. Protože Bohunice rovněž dlouhodobě usilují o vybudování protihlukových stěn, začal jsem se ihned zajímat o to, proč se to netýká i Bohunic. Chápu, že situace zmíněných obcí je nepoměrně horší, protože mnohde se bydlí jen několik málo desítek metrů od dálnice. Ale přesto. Proč ne i u nás?!
Proběhlo jednání na Ředitelství silnic a dálnic, o schůzku jsem poprosil i ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského. Bylo zjištěno následující: Klíčová měření hlučnosti probíhala v roce 1998. Při tomto měření bohužel nebyly hygienické limity hlučnosti v Bohunicích překročeny. Proto Bohunice do plánu výstavby protihlukových stěn nebyly zařazeny. Výstavba ve St. Lískovci, Troubsku ani Ostopovicích se však také nepodařila rozjet včas, protože nebyly majetkově vypořádány pozemky, na kterých by bariéry měly stát.
Těmito několika lety zdržení se záměr postavit protihlukové bariéry dostal do zajímavé situace. V některých obcích je sice možné je během dvou let vybudovat, ale během dvou let má rovněž začít postupné rozšiřování dálnice, které se dotkne jak St. Lískovce, tak také Bohunic. Z tohoto důvodu se jeví nelogické postavit bariéry a vzápětí je odstraňovat kvůli rozšiřování dálnice.
Protihlukové bariéry v Bohunicích však budou. Jak na setkání sdělil ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský, měření provedená v letošním roce prokázala, že i u nás jsou hlukové limity překročeny. Proto jsou tyto ochranné stěny nedílnou součástí projektu rozšíření dálnice, které má začít někdy kolem roku 2007. Věřím, že se  konečně i my v Bohunicích dočkáme.
                                                                                                                    Antonín Crha
                                                                                                                    místostarosta