2005/11 – Anonym

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Přišel nám anonym. To není nic neobvyklého. Anonymy chodí často. Většinou je nikdo nečte, nikdo neeviduje, zkrátka skončí v koši. Většinou totiž bývají hrubé a vulgární.
Pokud je dopis slušný přečtu si jej vždy rád. Bývá v něm mnohdy leccos podnětného. Jen mě mrzí, že není možné autorovi na jeho připomínku odpovědět. Chybí totiž adresa.
Tento anonym byl slušný. Autor se jen pozastavoval nad tím, proč opravujeme schodiště na radnici a se schodištěm k poště, které se rozpadá nikdo nic nedělá.
On to v podstatě ani anonym být nemusel. Každý má právo se přece dotázat úředníků, nebo volených zástupců, proč tomu tak je!  Tazatel by dostal asi následující odpověď: „Schodiště patří majiteli budovy, což obec není. S majitelem jsme několikrát o nutnosti opravy jednali a máme příslib, že schody ještě letos opraví“. V době, kdy čtete tyto řádky jsou již schody patrně opravené.
Podobná kritická situace je se schodištěm pod restaurací „Kavkaz“. Postupně se rozpadá a začíná být nebezpečné. I zde proběhlo několik jednání. Situaci komplikuje fakt, že schodiště má dva vlastníky. Věřím ale, že i zde nalezneme východisko.
A anonym? Ten je přece zbytečný. Stačí zavolat, nebo se za námi zastavit. Snad budeme na vaše otázky znát odpověď.
                                                                                                                Antonín Crha
                                                                                                                místostarosta