2005/10 – Kde byl bohunický hřbitov

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

To není soutěžní otázka v nové soutěži, i když by klidně mohla být. Nebylo by to však spravedlivé. V Bohunicích dodnes žijí lidé, kteří hřbitov pamatují a dokonce na něm měli pohřbené svoje rodiče a prarodiče. Byli by tedy v jisté výhodě. Jen mě tak napadlo, že by nebylo od věci občas se seznámit s některými místy Bohunic, které již neexistují, nebo vypadají úplně jinak. No a  hřbitov byl  jedním z prvních míst, která byla v Bohunicích zlikvidována.
Bohuničtí až do roku 1884 pochovávali své zemřelé na starobrněnský hřbitov u kostela sv. Václava.  V roce 1884  byl u nás zřízen nový hřbitov s výměrou 1194m2. Na něm se pohřbívalo až do roku 1954, kdy byl uzavřen. Posledním pohřbeným byl  Stanislav Drápal, bydlící na Podsedkách  12. Bohunickým občanům byla vyhrazena plocha v jižní části ústředního hřbitova poblíž  vchodu z ul. Lány. Prvním pohřbeným  bohunickým občanem na ústředním hřbitově byl Josef Buček z Havelkovy ul. č. 12. Na ústřední hřbitov byly později převezeny i ostatky zesnulých z bohunického hřbitova. Likvidace hřbitova začala probíhat na jaře roku 1974 v souvislostí s výstavbou sídliště.
A kde tento hřbitov vlastně byl? Nalézal se v místě, kde dnes stojí budova zdravotního střediska  a lékárna na Běloruské ulici. Schody, které vedou z ul. Havelkova k lékárně jsou přesně na stejném místě, jak bývaly dříve schody do hřbitova. Stromy stojící nad nimi ještě náš bohunický hřbitov pamatují. Všímavějším z nás jistě neunikla stará cihlová zeď nad rodinným domkem Havelkova 32, pod západní stranou zdravotního střediska. Jedná se o původní zeď ze hřbitova.

Foto zachycuje hřbitov z doby kolem roku 1970, kdy už byl dlouhou dobu opuštěn.
Antonín Crha
místostarosta