2005/7-8 – Kdo seče bohunické trávníky?

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Občas si mi někdo postěžuje, že se dostatečně nestaráme o sečení trávníků. Některé plochy ještě v červnu  nejsou posečené a jsou zarostlé  více než metrovou trávou.
Nutno přiznat, že v Bohunicích najdeme skutečně místa, na které kosa žence jakoby zapomněla.
Proč, když jinde ve stejnou dobu děláme  již několikátý pokos a výhrab? Nemůžeme se starat o všechny plochy stejně?
Určitě můžeme a určitě se i postaráme!
Dovolte mi však pár informací o tom proč existuje tento „zvláštní přístup“ k jednotlivým plochám.
Naše MČ má ve svém rozpočtu na údržbu zhruba 380.000m2 zelených ploch 2.157.000,-Kč ročně. Někomu se to může zdát hodně, někomu málo. Jedno je jisté: Více  peněz z rozpočtu  nelze na tyto služby uvolnit.  Některé plochy (ty více frekventované) se sečou 5 – 6x ročně, jiné méně frekventované  3x ročně. Ale pozor! My sečeme a ošetřujeme pouze veřejné plochy, které patří městu Brnu a město nás tím  pověřilo. Mimo to se v Bohunicích nachází i jiné travnaté plochy.
Podél tramvajového tělesa se o zatravněné svahy stará Dopravní podnik města Brna, podél vozovek, zejména těch významnějších zase Brněnské komunikace. Některé nemalé pozemky v Bohunicích patří i soukromníkům, např. potomkům rodiny Khonů, kteří vlastnili dnes zaniklou cihelnu.  
My nesmíme z veřejných zdrojů financovat údržbu cizích pozemků. A proto v případě, že se jejich majitelé o ně nestarají jak mají,  snažíme se je k tomu přimět tak, jak nám to umožňuje zákon – písemným upozorněním nebo osobní domluvou. Někdy ovšem nejsme úspěšní tak jak bychom si přáli.
Navíc se  situace ve vlastnictví pozemků mění velmi rychle a může se zdát nepřehledná.  A tak o co jsme se donedávna starali, dnes nám nepatří a co dříve nebylo naše, je nyní pod naší péčí.  Na závěr bych si troufl zjednodušeně ale zodpovědně říci: „Co není posečené není naše!“  Průběh sečení a  výhrabů  je totiž několikrát týdně kontrolován a jen nedopatřením by pracovníkům radnice „unikl náš neposečený pozemek“.
                                                                                                    Antonín Crha
                                                                                                    místostarosta