2005/7-8 – Senátor Slavotínek se zajímal o problémy Bohunic

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Dne 10.června tr. navštívil naši městskou část  senátor zvolený za náš volební obvod 58 Ing. Rostislav Slavotínek.
V rozhovoru se starostkou Ivanou Toufarovou (které na uvítanou předal červenou růži) a místostarostou Antonínem Crhou se zajímal zejména o „větší“ problémy, které trápí naši MČ.
Představitelé obce jako hlavní problém prezentovali plánované rozšíření dálnice D1, její  hlučnost a možnost instalace protihlukových bariér.
Dalším „velkým“ problémem je potok Leskava. Přítok dešťové vody ze zpevněných ploch v jeho okolí začíná přesahovat jeho kapacitu a vodárny nechtějí povolit výstavbu žádných ploch, které nevsakují vodu, což brání zejména budování nových  parkovišť.
Třetí otázka, která byla diskutována je výstavba bohunického univerzitního kampusu. Letos plánované otevření prvních pavilónů vytváří problém spojený s  dopravou studentů a vyučujících již tak dosti přeplněnou městskou dopravou do této lokality.

Antonín Crha
místostarosta