2005/06 – Jak to bylo s osvobozováním Bohunic před 60. lety – 3. část

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Bohunice byly osvobozeny v 6 hodin večer na svátek sv. Marka  ve středu 25.dubna 1945. Těmito slovy končil úryvek z kroniky  „Rodu Sobolů z Bohunic“ v  minulém čísle. Bylo jistě mnoho radosti a  určitě se slavilo dlouho do ranních hodin. Probuzení však bylo kruté….

Pokračování z minulého čísla (doslovný přepis kronik)
Ráno se však po vesnici a po celém okolí roznesla smutná zpráva. Po přílišné radosti a touze po osvoboditelích nastalo rozčarování, které nikdo nečekal a které každého překvapilo. Po přejití frontovní armády přišla armáda ruských kozáků. V tomto vojsku, patřícímu maršálu Malinovskému nacházelo se dle výpovědi ruských důstojníků 30 procent vězňů ze Sibiře. Rusové zaplavili jako kobylky celý náš kraj, naše města vesnice. Oné noci všichni mužové Bohunic zavlečeni byli do místní orlovny a po domech nastalo všeobecné rabování. Němci započali, Rusové pokračovali. S pistolí v ruce přicházeli do domů a brali vše. U rolníků vyprázdnili stáje, brali drůbež, odváželi seno, slámu, obilí. Kudy projížděli tanky, děla a auta byla úroda zpolovice zničena, velké škody byly napáchány na ovocném stromoví. Krmení, které neodvezli na fůrách, spásla velká stáda koní a krav. Na domluvu našich lidí klidně odpovídali: “To ničevo, to fronta, to vojna“.

Málokterý dům byl ušetřen. Odporovat nikdo nesměl, brali peníze, skvosty, obleky, látky, hlavně kapesní hodinky (časy), jízdní kola, potraviny, jiné a jiné cenné věci. Mnohá rodina byla úplně vykradena, že neměla do čeho se obléci. Uloupenou kořist napěchovali do pytlů, které musely naše ženy šíti a balíčky po 10kg směl každý voják, každý měsíc odesílati letadlem do Ruska.

S rudou armádou střídala se armáda rumunská, která tolik neplechy nenatropila a brzy stáhla se domů, avšak Rusové zdrželi se u nás skorem do konce roku.                       Antonín Crha,   místostarosta

Dům Bohuňova 1 krátce po osvobození ještě s dvojjazyčným názvem ulice