2005/04 – Jak to bylo s osvobozováním Bohunic před 60. lety – 1. část

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V těchto dnech se začíná hodně mluvit o 60. výročí konce 2. světové války. Určitě na toto téma máme možnost shlédnou množství filmů a reportáží i v novinách najdeme více článků než jiné roky.  Napadlo mě, že by možná bylo přínosem, povědět si něco o tom, jak byly osvobozovány Bohunice.
Jako zdroj informací mi posloužila kronika Bohunic psaná v sedmdesátých letech minulého století p. Aloisem Tošnarem,  dle pamětí místních občanů a dobových záznamů, zejména pak p. Jindřicha Melouna, který pro tuto kroniku zpracovával období do konce r. 1945. Jako druhý zdroj mi posloužila kniha „Paměti rodu Sobolů z Brna – Bohunic, která začíná rokem 1932.
Nyní se již posuňme v čase o 60 let zpět, slyšíme dunění děl a hukotu přilétajících stíhaček, bombardérů……

(Doslovný přepis kronik)
Památný rok 1945 zastihl obyvatele Bohunic vyčerpané dlouhotrvající válkou. V zimě 1945 se chystala fašistická Wehrmacht na odpor proti stále postupující Rudé armádě i v blízkosti Brna. Kolem Brna, tedy i přes Bohunice, byly budovány zákopy. Občané museli odevzdávat krompáče a lopaty pro nasazené obyvatelstvo, zákopníky, pracující na zákopech. Sbíraly se i pokrývky. Z Bohunic muselo odejít na zákopové práce asi 50 pracovníků.

V důsledku velké zimní sovětské ofenzívy byly velké přesuny německých vojsk. Již 31. ledna byly viděny první německé oddíly na ústupu na západ. Sociální ústav (chorobinec) v Bohunicích byl už v roce 1941 přeměněn na lazaret.