2005/03 – Hrablo versus radlice

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

HRABLO VERSUS RADLICE

Druhý den po sněhové kalamitě v polovině února volá jistý spoluobčan: „Pane místostarosto, přijďte se sem prosím podívat. Před chvilkou jsem odhrabal chodník a teď tudy projel sypač s radlicí a vše mi nahrnul zpět na chodník. Jsem už starší člověk a nemám sílu to znovu čistit“.

Po chvíli jsem na „místě činu“ zjistil, že je to skutečně tak. Chodník, který byl dříve evidentně očištěn, je znovu  zasypán značnou vrstvou sněhu (viz foto). Protože vím, že než bych odhalil řidiče – viníka  a domohl se nápravy u  pracovníků firmy Technické služby Brno, asi by už žádný sníh nebyl,  vyžádal jsem si hrablo a pomohl dotyčnému občanovi sníh znovu odhrabat.

Každý vlastník nemovitosti odpovídá za chodník před svým domem –  silničář za silnici. Kde najdeme hranici mezi oprávněnými zájmy silničářů a „chodníkářů“? Kde je ten kompromis, který nutně musí být? Všichni jej známe. Překonáváme ho při přechodu z jednoho chodníku na druhý. Jsou to ony vysoké bariéry sněhu, které se vytváří, když velká radlice odhrne sníh ze silnice na chodník a „malá radlice“ odhrne sníh z chodníku na silnici. Takto se to párkrát otočí a slušně vysoká bariéra sněhu je na světě.

Je jen škoda, že silničář z naší, výše popsané situace (a nejen v tomto případě), nebyl trochu ohleduplnější a neodhrnul sníh na opačnou stranu vozovky. Tam totiž chodník není a na trávě by sníh nikomu nezavazel. Maminky s kočárky by nemuseli absolvovat překážkovou dráhu a děti by si ho tam určitě užili více.                
                                                                                                Antonín Crha,   místostarosta