2005/02 – Naši senioři

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Sdružení NADĚJE si v naší městské části v uplynulých letech získalo velmi dobré jméno a zvuk. Zejména mezi naší seniorskou skupinou  obyvatelstva, pro kterou je činnost sdružení zaměřena. Svoje sídlo dnes má v budově Domu s pečovatelskou službou a Domově pro přechodné pobyty seniorů na Arménské ul. č.2/4.

Málokdo však již ví, že čas od času se brány této budovy otevírají dokořán s nabídkou zajímavých programů i pro ostatní seniorskou veřejnost.

I když mě statistiky podle věku mezi seniory ještě neřadí, rád se z titulu své  funkce místostarosty některých akcí účastním a mohu je vřele doporučit i vám milí bohuničtí senioři.
Z programu na únor, který najdete na jiném místě tohoto čísla zpravodaje mi dovolte upozornit alespoň na  „Ples ve stylu 60. let (10.2.), „Valentýnský ples II“ (17.2.) a „Rukavičkový bál“ (24.2.). Mimo pozornost by neměla zůstat pravidelná „Ozdravná rehabilitační cvičení“, která se konají každou středu od 1400hod. Na akcích se vstupné neplatí, vezměte si jen nějaký peníz na tombolu.

Zajímá vás, co že to Naděje chystá v jiných měsících a nevíte jak to zjistit? Zavolejte si, vedoucí paní Beránková vám to ráda poví. Tel.:547210904.

                                                                                                        Antonín Crha,  místostarosta