2005/01 – Sběr mincí v OD Kaufland

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Ti z nás, kteří chodí pravidelněji nakupovat do OD Kaufland v Bohunicích si možná povšimli dvou plastových nádob (kanystrů) upravených jako pokladnička,  určených pro sběr mincí v hodnotě 10 a 20 haléřů, kterým  skončila platnost. Protože Kaufland se nachází na území Bohunic, byly pokladničky, před započetím sbírky, úředně zapečetěny na UMČ Brno – Bohunice pí. RNDr. Ivanou Nechvátalovou. Dne 27.1.2004 sbírka skončila a přirozeně muselo dojít  k úřednímu rozpečetění a přepočítání výtěžku sbírky, opět pod dohledem Dr. Nechvátalové.
Mince  zcela zaplnily desetilitrový kanystr a ještě z poloviny kanystr pětilitrový. O tom, že jich byla pěkná hromada svědčí fotodokumentace. Pracovníci občanského sdružení ADRA, které sbírku pořádalo, třídili mince několik hodin. A výtěžek? Konečná částka činila 3.688,80Kč. Zdá se vám to málo? Jistě by se mohlo sesbírat více. Důležité ale je uvědomit si, že se jedná o peníze, které by nejspíše skončily v odpadkovém koši. A z tohoto pohledu sbírka význam určitě měla. Jen pro zajímavost sesbíralo se  více než 15.000 mincí v hodnotě 10hal. a více než 9.000 mincí v hodnotě 20hal. Na internetových stránkách sdružení ADRA (www.adra.cz) se můžeme dočíst, že celkový výtěžek sbírky byl více než půl miliónu korun a jednalo se o cca 2tuny mincí. Kdybychom je poskládaly vedle sebe, vznikl by asi 70km dlouhý řetěz.
A na co bude výtěžek sbírky pod názvem „Desetník pro štěstí v neštěstí“ použit? Jak se podařilo zjistit u pí. Aleny Pauerové ze sdružení ADRA, sbírka byla organizována na pomoc lidem postiženým živelnou katastrofou nebo válkou. Uvažuje se o tom, že se ze sbírky podpoří  výstavba provizorních domků v městečku „Ban“ v Iránu.
                                                                                                        Crha Antonín
                                                                                                        místostarosta