2004/12 – Radnice nám padá na hlavu

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Když procházím Bohunicemi a povídám si s lidmi, zaslechnu občas povzdech: „Kdyby jste nevráželi tolik peněz do radnice,zbylo by vám na jiné, důležitější věci“. Tato myšlenka se zdá jako rozumná a já s ní souhlasím. Někdy by se ušetřila spousta peněz.
Dovolte mi však malé zamyšlení nad tím, proč by i naše radnice měla vypadat hezky. Dominantou a pýchou každé obce jsou náměstí, kostely, školy a radnice. My náměstí nemáme, kostel nám taky chybí. O malou kapličku, která je dědictvím našich předků se myslím staráme dobře, rovněž tak o školy a centra volného času. A radnice? Na rozdíl od jiných obcí na ni zbyly jen volné  prostory nákupního centra.
Zaměstnanci obecního úřadu se snaží přiblížit nám občanům služby, které bychom jinak  museli pracně hledat ve velkých, nepřehledných a pro mnohé i obtížně dostupných budovách magistrátu města Brna. Vždyť kdo může lépe rozumět obci? Úředník, který v ní sídlí, nebo ten, který to do ní má přes půl Brna? Odpověď znáte sami. A naši úředníci skutečně svoji obec znají. Jsem rád, že u nás na úřadě můžeme  vyřešit spoustu problémů ve věcech stavebních, sociálních a  bytových, že Vám pomůžeme s Vaší zahrádkou, získáte zde rybářský lístek, složenku na zaplacení popelnice,  nebo poplatku za psa. Údržba  veřejné zeleně , odpadkové koše a dětská hřiště se také lépe provádí, jsme-li při tom.
Bohunická radnice je radnicí nás všech a my jsme zde pro Vás.

Možná jsem Vás přesvědčil, možná ne. Věřím však, že i vy máte radost, že je naše radnice hezká. Letos jsme dokončili opravu severní a západní stěny budovy. Už to bylo opravdu velmi potřeba. Po stavební stránce totiž nebyla budova postavena příliš kvalitně. A o tom, že oprava fasády započala opravdu v nejvyšší čas svědčí i havárie, která se stala 9.11.2004 kolem 14hod. Bez jakéhokoliv varování  a zcela náhle v prostoru pod radnicí spadla velká část stropní omítky na ploše asi 2m2. Nekvalitní  a velmi tlustá vrstva už neunesla sama sebe. Je jen velké štěstí, že jinak velmi frekventovaným místem v tu dobu  nikdo neprocházel. Velké a těžké kusy omítky by zcela jistě způsobily také velká zranění.
                                                                                                                Antonín Crha
                                                                                                                místostarosta