2004/11 – Zachraňme bohunickou historii

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
dokumenty vztahující se k historii Bohunic se pomalu, ale jistě nenávratně vytrácející. Děti a vnoučata mnohdy vyhodí nepotřebné a nic neříkající fotografie  a dokumenty  po svých prarodičích, jindy se pro ně nenajde místo při stěhování, nebo zavazí při malování. Nikdo o ně nestojí.
MY o ně ale stojíme!!!  
Prosím touto cestou všechny obyvatele Bohunic, ale zejména ty, kteří zde bydlí delší dobu o spolupráci. Hledám vše, co se vztahuje k dění v naší obci: fotodokumentaci a pohledy,  vysvědčení z bohunické školy, nebo z Pomologického ústavu (Zahradnické školy), rodné listy, potvrzení o přihlášení k pobytu, členské průkazy, kroniky  a materiály z různých bohunických spolků (Sokola, Orla, Sboru dobrovolných hasičů, Spolku žen aj.). Hledám také různé věci vztahující se k řemeslníkům a obchodům v Bohunicích – účty, reklamní letáčky z cihelny, restaurací, od obuvníka či kadeřníka, kováře nebo ševce aj. Radost by mi udělaly i mapky a mapy (i pozemkové), staré p