2004/10 – Nerudovské „Kam s ním“

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

„Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, aby vstával před devátou – no ale, náhoda. A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšimnul, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídáme. Jakož také při známé jeho duchaplnosti není pochyby, že o těch  věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý džbán. Někde na pokraji chodníku sdrátovaná bandaska. Někde uprostřed ulice leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za noci z nestřežených polic a netrefily pak domů, když se rozbřesklo ráno?……“ (cit.)   
Toliko  Jan Neruda na úvod své známé povídky „Kam s ním“ V další části popisuje svoje trable se starou slámou ze svého slamníku.

Snad každý z nás tento nerudovský problém řešil. Stáli jsme před rozhodnutím kam s tou či onou věcí. Jestliže koupím novou televizi, stará musí z domu……
Někteří naši spoluobčané si však zvykli, že když jim doma zavazí něco, co se nevleze do kontejneru, stačí to vyhodit ven a „někdo“ se postará. A tak se nám množí kontejnerová stání obložená nejneuvěřitelnějšími věcmi. Vrcholem bylo, když někdo v polovině srpna doslova zasypal kontejnerové stání u domu Okrouhlá 14 hromadou nepotřebných matrací, koberců, nábytku a dalších věcí (viz foto). Možná přebytků při stěhování. Náklady spojené s odstraněním následků tohoto nezodpovědného a zákon přestupujícího chování nese na svých bedrech obec a v důsledku to  zaplatíme my všichni. Likvidace stála 7.500,-Kč.

Přitom existuje celkem jednoduché řešení jak se zbavit všeho nepotřebného. Za hasičskou zbrojnicí na ul. Ukrajinská funguje již řadu let sběrné středisko odpadů tzv. „Ekodvůr“. Tam většinu běžně odhazovaných věcí berou zcela bez poplatků. Z ceníku vyplývá, že zdarma je např: 1ks televizoru, ledničky či chladničky (málokdo z nás vyhazuje více než jeden tento spotřebič týdně), matrace do postelí, postel, 4ks. pneumatik na os. automobil, koberec a spoustu dalších věcí.
Pracovník střediska (tel. 547217066) je připraven vám pomoci kdykoliv od úterý do pátku (930 až 1800hod) a v sobotu od 830 do 1700 hod. Vaše dotazy vám rádi zodpoví i pracovnice Technického odboru naší městské části na tel: 547423830.
Věřím, že ti, kteří vystavovali veřejně na odiv své domácí spotřebiče, nábytek, koberce a další věci tak činili proto, že tak jako zoufalý pan domácí v povídce Jana Nerudy, nevěděli co s nimi. Teď už vědí a tak se můžeme společně těšit na krásnější a čistější Bohunice.

                                                                                                                Antonín Crha
                                                                                                                místostarosta