2004/09 – Miliónový dlužník z Bohunic vystěhován.

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Po více než sedmi letech soudních jednání  a zdlouhavých tahanic byla provedena exekuce vyklizením jednoho z bytů 4 1 v domě Souhrady 16 a to bez nároku na bytovou náhradu.
Jedná se bezpochyby o jednu z nejzajímavějších kauz v historii bohunického obecního bydlení a zejména o jednoho z největších dlužníků vůbec. Dlužná částka na nájemném se  dnem exekuce zastavila na závratných 458.573,-Kč. Poplatek z prodlení stále narůstá a ke dni kdy píši tyto řádky již činil více než 1.311.000,-Kč.
Naše povedená rodinka dlužníků  změnila byt k nepoznání. Bydlela pro mnohé z nás v nepředstavitelných a hygienicky zcela nevyhovujících podmínkách. Byt byl totálně vybydlen. Částka, kterou musela obec vynaložit na uvedení bytu do obyvatelného stavu činila více než 160.000,-Kč.
Pro představu uvádím některá největší poškození a  závady: oprava nefunkčních oken, odstranění rozsáhlé plísně prakticky z celého bytu, nutnost výměny rozbité dlažby v kuchyni, zdemolované kuchyňské linky, sporáku, keramické nádoby WC, obkladů v koupelně, dveří v celém bytě, doplnění zárubní o chybějící panty jakož i výměna zničených vodovodních baterií a podlahových krytin.  
Jsem rád, že vleklé a úmorné úsilí pracovníků našeho úřadu bylo 12. května tohoto roku korunováno vítězstvím. Doufám a věřím, že toto exekuční vystěhování tzv. „na ulici“  je výstrahou několika málo zbývajícím dlužníkům. Vždyť proč by se mělo vyplácet být nepoctivý! Tím ovšem případ nekončí. Obec bude dále usilovat o uhrazení dlužné částky.  

Uvolněný byt jsme nabídli zájemcům evidovaným v našem pořadníku. Čekatelé však tentokrát vyšli naprázdno. Byt byl přidělen z úrovně magistrátu Města Brna,  za použití pravidla o přidělení bytu v případě zvlášť tíživé sociální situace. Byt tak získala paní. Cetkovská se synem a rodinou, kteří zažili hrůzy  způsobené výbuchem plynu a zdemolováním jejich domu na ul. Tržní.  
Doufám, že se jim u nás bude líbit a přeji jim, aby si teď užívali spíše těch radostných stránek života.

Antonín Crha
místostarosta