2004/03 – Pohnutý osud stromu Svobody

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Nejspíš si říkáte, zase nějaký poškozený strom. Ne, tentokrát se naopak jedná o strom zcela výjimečný a odolný. Přežil „normalizaci“ i budování sídliště. Mám na mysli strom, kterého se týkala poslední otázka naší soutěže „Poznej naše Bohunice“. Je to „Strom Svobody“ – lípa, která stojí v prostoru u horního rohu ul. Spodní, pod schody vedoucími na ul. Amerlingovu u zelené trafostanice, nedaleko nově zbudované cukrárny. Jeho krásná a plně vyvinutá koruna v současné době dosahuje 3. patra okolních panelových domů. Slíbil jsem, že o tomto stromu se zvláštní minulostí něco zjistím a podělím se o to s Vámi. V jediné kronice Bohunic, která se nachází v Archívu Města Brna, je o ní krátká zpráva psaná dodatečně zpětně kolem roku 1972. Druhá, podrobnější informace se nachází v kronice základní školy na ul. El. Přemyslovny. Oba záznamy byly psány již značně pod vlivem normalizačního dohledu. Vždyť lípa byla sázena 24.10.1968.

Předkládám Vám doslovný přepis oddílu kroniky základní školy: 24.10. byly slavnostně vysázeny v Bohunicích (v blízkosti pomníku obětem I. a II. světové války- kronika Bohunic – dnes cca Spodní 22) a ve školní zahradě v Lískovci „Stromy svobody“. Oběma slavnostním aktům přihlížela veřejnost a především žáci. Patronem stromku v Bohunicích se stala žákyně IV. tř. Jana Švestková a v Lískovci žák VIII.B tř. Otto Bartoněk. Zasadili jej žáci zahradnické školy a zástupci jednotlivých tříd slavnostně přihodili lopatku hlíny. Akt vysázení stromu byl proveden u příležitosti 50. výročí založení Čs. republiky. Zahájil jej ředitel školy, který ve svém projevu zdůraznil, že náš lid si přeje budovat ve své zemi socializmus demokratický, s lidskou tváří, že jsou mu vlastní myšlenky humanismu, čestnosti a svobody. Významné výročí slavené sice ve stínu smutných srpnových událostí, je pro nás přesto radostné, protože náš nejvyšší zákonodárný orgán Národní shromáždění vyhlásí u příležitosti tohoto významného výročí náš stát jako federativní socialistickou republiku a tím zrovnoprávní oba národy našeho státu. Předseda MNV (Místního národního výboru pozn. aut.) Němeček také ve svém projevu zdůraznil, že idea svobody je našemu národu vlastní a že se náš národ nikdy neskloní před útiskem a nátlakem. Kulturní vložka žáků školy celou slavnost uzavřela. U stojícího a symbolicky zasazeného stromu členové pěveckého kroužku zazpívali písně „Domove líbezný“ a „Domovině“. Žákyně Dana Kočínská ze 7.B přednesla báseň Jaroslava Vrchlického „Stromy“ a V. Zahradníček ze 7.B přednesl báseň J.Aldy „Strom svobody“ Konec přepisu kroniky.
Lípa Svobody cca 1970