26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad IV.

V uplynulých třech číslech našeho zpravodaje jsem se postupně zabýval všeobecnými informacemi k třídění odpadu, dále „žlutými“ a „modrými“ kontejnery.  

26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z historie Bohunic CXXXI.

V měsíci dubnu, přesně 25.4.1945, byly osvobozeny Bohunice. Při osvobozování naší obce tehdy zahynulo 7 vojáků Rudé armády. Proto jsem

26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

DUBNOVÁ – z bohunického zpravodaje

Milí přátelé, jedno lidové přísloví praví: „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“. V době, kdy

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Bloková čištění v roce 2021

Níže je kompletní přehled termínů blokových čištění v roce 2021. Prosím, poznačte si důkladně  „svoje“ termíny. UPOZORŇUJI, že karanténní

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad III.

Modré kontejnery V lednovém čísle zpravodaje jsem shrnul všeobecné informace k třídění odpadu a cenu, kterou za třídění platíme. V únorovém čísle

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z bohunického zpravodaje 3/2021

Blíží se nám opět jaro Milí přátelé, měsíc březen už bývá často zahrnován mezi jarní měsíce, i když 2/3

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z historie Bohunic CXXX.

V minulém čísle bohunického zpravodaje připomněl Ing. Ptáček 120. výročí vzniku zahradnické školy v Bohunicích. Proto jsem pro dnešní, sto

03/02/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad II.

V minulém díle jsem zmínil všeobecné informace k třídění odpadu a cenu, kterou za třídění platíme. Slíbil jsem, že

03/02/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

NEBOJME SE. PO ZIMĚ PŘIJDE OPĚT JARO.

Milí přátelé, je začátek února. Za normálních okolností by v tuto chvíli byla plesová sezóna v plném proudu. Také my bychom

03/02/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z historie Bohunic CXXIX

Leden a únor jsou měsíce, ve kterých probíhají tradičně plesy. V Bohunicích probíhalo vždy mnoho plesů. Téměř všechny společenské organizace

12/01/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad I.

Milí přátelé, dlouhodobě mě trápí neutěšený stav v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad. Často je kolem nich nepořádek a