06/05/2021 | Články

Bohunické autokino 2021

Bohunické autokino proběhne 20. 5, a 27. 5. 2021 na parkovišti OC Kaufland. Těšit se můžeme na filmy Šarlatán

06/05/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad V.

V uplynulých čtyřech číslech našeho zpravodaje jsem se postupně zabýval tříděním plastů, papíru, skla a textilu. Dnes bych se rád

06/05/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z historie Bohunic CXXXII.

První květen byl v minulosti vždy dnem prvomájových „dobrovolně-povinných“ průvodů. Jednalo se o masové pochody středem obcí. V našem případě se

06/05/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Maminky jsou jako…

Maminky jsou jako… (z bohunického zpravodaje) Asi v polovině dubna jsem jednoho slunečného dne šel kolem kruhového objezdu na ul.

26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Anketa o název budovy DPS na ul. Pod Nemocnicí

Děkujeme vám všem, kteří jste nám zaslali návrhy na pojmenování budovy. Níže najdete celkový přehled nominovaných návrhů. Jak hlasovat?

26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad IV.

V uplynulých třech číslech našeho zpravodaje jsem se postupně zabýval všeobecnými informacemi k třídění odpadu, dále „žlutými“ a „modrými“ kontejnery.  

26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z historie Bohunic CXXXI.

V měsíci dubnu, přesně 25.4.1945, byly osvobozeny Bohunice. Při osvobozování naší obce tehdy zahynulo 7 vojáků Rudé armády. Proto jsem

26/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

DUBNOVÁ – z bohunického zpravodaje

Milí přátelé, jedno lidové přísloví praví: „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“. V době, kdy

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Bloková čištění v roce 2021

Níže je kompletní přehled termínů blokových čištění v roce 2021. Prosím, poznačte si důkladně  „svoje“ termíny. UPOZORŇUJI, že karanténní

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Jak třídit smysluplně odpad III.

Modré kontejnery V lednovém čísle zpravodaje jsem shrnul všeobecné informace k třídění odpadu a cenu, kterou za třídění platíme. V únorovém čísle

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z bohunického zpravodaje 3/2021

Blíží se nám opět jaro Milí přátelé, měsíc březen už bývá často zahrnován mezi jarní měsíce, i když 2/3

08/03/2021 | Moje články v bohunickém zpravodaji

Z historie Bohunic CXXX.

V minulém čísle bohunického zpravodaje připomněl Ing. Ptáček 120. výročí vzniku zahradnické školy v Bohunicích. Proto jsem pro dnešní, sto